Polityka prywatności

Sklep internetowy działający pod adresem www.dobradrogeria.com dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych użytkowników serwisu.

Wszelkie dane osobowe są zbierane oraz przechowywane na stronie www.dobradrogeria.com zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego pod adresem: www.dobradrogeria.com

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
P.H.U. Elter Teresa Stachnio z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 18  NIP 778-011-39-75, REGON 631062047

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
- poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
- Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji złożonego zamówienia, procesu obsługi kontaktu informacyjnego, nadania przesyłki, weryfikacji płatności.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności i ochrony danych serwisu, które mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W sklepie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu internetowego www.dobradrogeria.com i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy www.dobradrogeria.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi użytkownik powinien  się zapoznać.