Zasady przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu i zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. ), w celu realizacji czynności prowadzących do realizacji Umowy Sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie, wysyłki do Klienta  nabytych Produktów, jak również późniejszej ewentualnej reklamacji. Zebrane dane mogą być przetwarzane w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, do celów podatkowych oraz zapewnienia najwyższej jakości obsługi Klienta. W powyższych celach Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, tj.:
- nazwisko i imiona
- adres zameldowania
- adres do korespondencji
- adresy elektroniczne
- numer telefonu
W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Umowa Sprzedaży Produktów. Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się administratora z Umowy sprzedaży, tj. dostarczenia produktów do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń (nie dłużej niż 10 lat). Brak podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i realizację Umowy Sprzedaży.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych umożliwia przekazywanie Klientowi informacji o ofertach, promocjach i usługach oferowanych przez  P.H.U Elter Teresa Stachnio. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest zgoda Klienta, która może zostać  wycofana w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Sprzedawcy może przetwarzać w niektórych przypadkach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. niekiedy przepisy prawa wymagają od administratora pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi; niezbędne do celów reklamy, badania rynku i preferencji Klientów w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, za zgodą Klientów i na zasadach określonych w przepisach prawa.

Odbiorcy danych osobowych
Administrator danych może przekazywać dane osobowe poniższym wymienionym kategoriom podmiotów:
- firmom świadczącym usługi serwisu oraz wsparcia systemów informatycznych, w tym hostingu stron internetowych;
- firmom kurierskim i transportowym w celach dostawy zamówionych produktów;
- bankom i podmiotowi obsługującym płatności elektroniczne;
- firmom prawniczym w przypadku doradztwa prawnego i reprezentowania interesów Sprzedawcy w przypadku takiej potrzeby;
- firmom świadczącym usługi marketingowe w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie danych do celów marketingowych.
- firmom obsługującym reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Prawa osób przekazujących dane osobowe:
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Sprzedawca jako administrator danych jest zobowiązany do realizacji tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, do zmiany danych, przetwarzanych danych a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych  oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Klient może w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informacja na temat możliwości wycofania zgody jest przekazywana  w momencie zbierania zgód, a wycofanie zgody następuje w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie ma w niniejszej Polityce prywatności i ochrony danych osobowych podanego innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, następuje to poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail rodo@dobradrogeria.com
Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych  możliwy jest pod adresem: rodo@dobradrogeria.com